Công thức câu điều kiện

Câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh (mệnh đề If các loại 1, loại 2 và loại 3) là câu nói thảo luận về các tình huống giả định cùng kết quả của chúng. Cùng tìm hiểu công thức, cấu trúc, bài xích tập vận dụng câu đk phổ biến.

Bạn đang xem: Công thức câu điều kiện

1. Định nghĩa câu điều kiện 3. If nâng cao 5. Bài tập thực hành về câu điều kiện
2. Các loại câu điều kiện trong giờ Anh 4. Một vài biến thể của câu điều kiện 6. Summary

1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để làm nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà vấn đề đó chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi đk được kể tới xảy ra. Câu điều kiện gồm tất cả hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ xuất xắc mệnh đề đk Mệnh đề nêu lên công dụng là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains - I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà)

(Mệnh đề đk - mệnh đề chính) 

Hai mệnh đề trong câu điều kiện rất có thể đổi chổ cho nhau được: giả dụ mệnh đề chủ yếu đứng trước thì thân hai mệnh đề không buộc phải dấu phẩy, ngược lại thì phải tất cả dấu phẩy nghỉ ngơi giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu như bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm gắng nào để áp dụng câun đk trong giờ Anh một cách đúng mực nhất?

2. Những loại câu đk trong giờ Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thật hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện tại tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không bao gồm thật ở hiện tại tại

3

If + Past perfect (Past perfect continuous) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed Không tất cả thật trong vượt khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect 

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

 (2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên hậu quả còn kéo dãn dài đến hiện tại tại

Một thực chất hoặc một chứng trạng vốn có ở hiện tại tại gây ra hậu trái trong quá khứ

(1) Câu đk loại 1

Khái niệm về câu đk loại 1

Câu đk loại I nói một cách khác là câu đk có thực ở hiện tại. Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

Cấu trúc - phương pháp câu điều kiện loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói phương pháp khác, sống câu đk loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì sau này đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF cùng mệnh đề chính có thể đứng trước tuyệt sau phần đông được.

Ex: 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, bé chó của tôi sẽ cắn anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn hoàn toàn có thể được call là câu đk hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu đk loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện tại được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại II còn gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một trong giả thiết, một ước ao ước trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Xem thêm: Hoa Hậu Kỳ Duyên Và Minh Triệu, Tag: Minh Triệu

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu đk loại 2, rượu cồn từ của mệnh đề đk chia sống bang thái giải pháp (past subjunctive), hễ từ của mệnh đề chính chia sinh sống thì điều kiện hiện tại (simple conditional).

Chú ý: Bàng thái phương pháp (Past subjunctive) là hình thức chia hễ từ giống hệt như thì thừa khư đơn, riêng hễ từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 con chim, tôi sẽ khá hạnh phúc.) (Thực tế tôi quan yếu là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ cài chiếc xe pháo đó.) (Ở thời điểm hiện tại tôi không tồn tại số tiền đó)

(3) Câu đk loại 3 

Khái niệm về câu đk loại 3:

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện ko thể xẩy ra trong thừa khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong muốn trong quá khứ, một trả thiết trái ngược với hoàn cảnh ở thừa khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu điều kiện loại 3, đụng từ của mệnh đề đk chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia sinh hoạt điều kiện kết thúc (perfect conditional).

Ex:

If he had come lớn see me yesterday, I would have taken him lớn the movies. (Nếu ngày hôm qua nó cho thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu trong ngày hôm qua tôi ko vắng phương diện thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện biểu đạt thói thân quen hoặc một thực sự hiển nhiên

Câu đk này diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu đk được đáp ứng, hoặc mô tả một thực sự hiễn nhiên, một tác dụng tất yếu ớt xảy ra.

Cấu trúc:

Trong tiếng Anh có khá nhiều cách khác nhau được dùng diễn đạt điều kiện trong mệnh đề chỉ đk với "If". Quanh đó 3 loại chủ yếu nêu trên, một số trong những loại sau cũng khá được sử dụng trong giao tiếp và ngôn từ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu đk ở dạng đảo

Trong tiếng Anh câu đk loại 2 cùng 3 thường được sử dụng ở dạng đảo (Inversion). 

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là công ty tịch, tôi sẽ cho xây thêm nhiều dịch viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy ấy thì bây chừ tôi sẽ giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has miễn phí time, he’ll play tennis. => Should he have free time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu đk loại 2: Were + S + khổng lồ + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I lớn learn Russian, I would read a Russian book