Đại Học Lạc Hồng Điểm Chuẩn

Năm 2021, trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh 17 ngành đào tạo. Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào của ngôi trường dựa trên tác dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2021 là tự 15 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Lạc Hồng năm 2021 đã được công bố ngày 16/9, các em xem thêm bên dưới.


Bạn đang xem: Đại học lạc hồng điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Lạc Hồng năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Lạc Hồng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Lạc Hồng năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00;A01;C00;D01 15
2 7380107 Luật tởm tế A00;A01;C00;D01 15
3 7340101 Quản trị khiếp doanh A00;A01;C00;D01 15
4 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00;A01;C00;D01 15
5 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00;A01;D01;C01 15
6 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00;A01;D01;C01 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D09;D10;A01 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00;D01;C03;C04 15
9 7310608 Đông phương học C00;D01;C03;C04 15
10 7720201 Dược học A00;B00;C02;D01 21
11 7480201 Công nghệ thông tin A00;D01;A01;D07 15
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng A00;A01;V00;D01 15
13 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00;C01;A01;D01 15
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00;C01;A01;D01 15
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00;C01;A01;D01 15
16 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00;C01;A01;D01 15
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;C02;D01 15
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00;A01;C00;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
2 7380107 Luật kinh tế A00;A01;C00;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
3 7340101 Quản trị gớm doanh A00;A01;C00;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
4 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00;A01;C00;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
5 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00;A01;D01;C01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01;C01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D09;D10;A01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00;D01;C03;C04 6 Điểm TB cả năm lớp 12
9 7310608 Đông phương học C00;D01;C03;C04 6 Điểm TB cả năm lớp 12
10 7720201 Dược học A00;B00;C02;D01 8 Điểm TB cả năm lớp 12, học lực giỏi
11 7480201 Công nghệ thông tin A00;D01;A01;D07 6 Điểm TB cả năm lớp 12
12 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00;A01;V00;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
13 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00;C01;A01;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00;C01;A01;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá A00;C01;A01;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
16 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00;C01;A01;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;C02;D01 6 Điểm TB cả năm lớp 12
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00;A01;C00;D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
19 7380107 Luật gớm tế A00;A01;C00;D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
20 7340101 Quản trị ghê doanh A00;A01;C00;D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
21 7310101 Kinh tế - ngoại thương A00;A01;C00;D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
22 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00;A01;D01;C01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
23 7340201 Tài chủ yếu - Ngân hàng A00;A01;D01;C01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
24 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D09;D10;A01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00;D01;C03;C04 18 Điểm tổng hợp 3 môn
26 7310608 Đông phương học C00;D01;C03;C04 18 Điểm tổ hợp 3 môn
27 7720201 Dược học A00;B00;C02;D01 24 Điểm tổng hợp 3 môn, học lực giỏi
28 7480201 Công nghệ thông tin A00;D01;A01;D07 18 Điểm tổ hợp 3 môn
29 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00;A01;V00;D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
30 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00;C01;A01;D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
31 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00;C01;A01;D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
32 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá A00;C01;A01;D01 18 Điểm tổ hợp 3 môn
33 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00;C01;A01;D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
34 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;C02;D01 18 Điểm tổng hợp 3 môn
35 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00;A01;C00;D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
36 7380107 Luật khiếp tế A00;A01;C00;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
37 7340101 Quản trị tởm doanh A00;A01;C00;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
38 7310101 Kinh tế - nước ngoài thương A00;A01;C00;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
39 7340301 Kế toán - Kiềm toán A00;A01;D01;C01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
40 7340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng A00;A01;D01;C01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;D09;D10;A01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
42 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00;D01;C03;C04 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
43 7310608 Đông phương học C00;D01;C03;C04 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
44 7480201 Công nghệ thông tin A00;D01;A01;D07 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
45 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00;A01;V00;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
46 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00;C01;A01;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
47 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00;C01;A01;D01 18 Điểm 03 học tập kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ
48 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá A00;C01;A01;D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
49 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00;C01;A01;D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
50 7540101 Công nghệ thực phẩm A00;B00;C02;D01 18 Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học tập kỳ
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại đây

Xem thêm: In-App Là Gì - Mua In App Là Gì

Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 158 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lạc Hồng năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Lac Hong 2021 chính xác nhất trên giftias.store